Големото стакло 23/24

Содржина Тема: Младите уметници на актуелната ликовна сцена во Македонија Лилјана Неделковска, Катастрофата и креативноста: уметноста во времето на неизвесност Соња Абаџиева: По трагите на Малиот принц: утопија / микротопија Маја Чанкуловска Михајловска: Младите на ликовната сцена денес Марика Бочварова: Конформизмот или младата уметничка сцена кај нас Marika Авторски страници

Повеќе