Петар Хаџи Бошков: Дела на хартија

Музеј на современата уметност 20. јуни – 01. август, 2017 Дела на хартија за прв пат низ ретроспективен преглед ги претставува графичкиот и цртачкиот опус на еден од најзначајните македонски скулптори Петар Хаџи Бошков (Скопје 1928 – 2015). Цртежот и графиката претставуваат значаен сегмент од создавањето на неговиот скулпторски опус,

Повеќе