Големото стакло 23/24

Содржина

Тема: Младите уметници на актуелната ликовна сцена во Македонија

Лилјана Неделковска, Катастрофата и креативноста: уметноста во времето на неизвесност
Соња Абаџиева: По трагите на Малиот принц: утопија / микротопија
Маја Чанкуловска Михајловска: Младите на ликовната сцена денес
Марика Бочварова: Конформизмот или младата уметничка сцена кај нас Marika

Авторски страници
Никола Узуновски: My Sunshine

Портрети на млади уметници
Марика Бочварова: Мариета Сидовски и Соња Димовска
Маја Чанкуловска Михајловска: Атанас Ботев
Бојана Јанева: Борис Шемов
Маја Чанкуловска Михајловска: Гоце Наневски
Маја Чанкуловска Михајловска: Миле Ничевски
Елена Велјановска: Никола Узуновски
Ивана Васева: Ѓорѓе Јовановиќ
Маја Чанкуловска Михајловска: Верица Ковачевска
Дејан Буѓевац: Александра Петрушевска
Ана Франговска: Методи Ангелов
Маја Чанкуловска Михајловска: Марјан Денков
Дејан Буѓевац: Славчо Спировски
Мира Гаќина:, Тихомир Топузовски

Фото есеј
Јане Чаловски на Манифеста 7, 2008
Христина Иваноска, самостојна изложба, Стокхолм Konsthall C, 2008

Art-Books
Конча Пиркоска: Задоволството на (од) книгата

Изложби во фокус
Цветко Иванов, Ретроспективна изложба, Музеј на град Скопје, 2007-2008
Лилјана Неделковска: Цветко Иванов, ретроспективна изложба
Кирил Пенушлиски, За уметноста на Цветко Иванов

Изложби
Јане Чаловски / Христина Иваноска: Музејот на модерна уметност на Оскар Хансен (Ивана Васева)
Славица Јанешлиева, Калемење (Маја Чанкуловска)
Катастрофата и креативноста: Уметноста во времето на неизвесност (Марика Бочварова)
Матеј Богдановски, Каде вечерва? (Соња Абаџиева)
Виктор Вазарели од колекцијата на Тибор Чепеи (Соња Абаџиева)
Осман Демири, Светлина и сенка (Ана Франговска)
Антони Мазневски, Вкрстување (Ана Франговска)
Изложба Денес (Нада Пешева)
Нове Франговски, ретроспектива (Марика Бочварова)
Ирена Паскали, Совладан простор (Маја Чанкуловска)
Нада Прља, Да останам или да си одам? (Ана Франговска)
Далибор Тренчовски, Владимир Христов, Монолит 2 (Лазо Плавевски)
Фестивалот Став (Билјана Петровска Исијанин)
Горанчо Ѓорѓиевски, Кураторска работилница (Маја Чанкуловска)

(наместо рецензија)
Без коментар / No Comment
Големите формати од колекцијата на МСУ, Скопје

Есеј
Кирил Пенушлиски: Шахот како инспирација