Големото стакло 19/20

Содржина

Тема: 100 години фотографија во Македонија
Соња Абаџиева, Фотографската хрестоматија на Браќата Јанаки и Милтон Манаки
Роберт Јанкулоски, Cabinet Portrait a la Macedoine (Зафир Ошавков, Естатие Јолевски, Мирослав Белјан)
Борис Петковски, Структура на деталјот кај Благоја Дрнков
Валентино Димитровски, ‘Егзистенцијалниот исказ’ во фотографскиот опус на Живко Јаневски
Марика Бочварова, Марин Димески: Психологија во портретите на ликовните уметници
Лазо Плавевски, Иво Вељанов – Постои ли таму некаков поглед или Има ли фотограф зад апаратот?
Соња Абаџиева, Роберт Јанкулоски – In&Out of Photo

Фото случка:
Лазо Плавевски, Три фотографии на Александар Кондев

Меѓународни изложби
51. биенале во Венеција / 51st Venice Biennial
Фото есеј: 51. Биенале во Венеција, Македонски павилјон во Палацо Ѕорѕи: Антони Мазневски: Бродот на Моцарт
Марика Бочварова, Изложбите на Марија де Корал и на Роза Мартинез Захаринка Бачева, 26. Меѓународно графичко биенале – Љубљана
Маја Чанкуловска, “The World is Yours – 9. Меѓународно Истанбулско
Мира Гаќина, Трето Биенале во Тирана

Карикатура
Лазо Плавевски: Граници или невиност без заштита

Авторски страници:
Јане Чаловски

In Memoriam:
Борис Петковски: 1931 – 2005 (Љубица Дамјановска)

Публикации
Лилјана Неделковска: Библиографија и Библиографски преглед на дел од творештвото на Петар Мазев (Марика Бочварова)

Преглед на изложби
Нехат Беќири: Графити и коридори (Лилјана Неделковска)
Игор Тошевски: Слободни територии; Ни на небо ни на земја (Маја Чанкуловска)
Томе Аџиевски и Станко Павлески: Трилогија провинција 2; Јане Чаловски и Христина Иваноска: Спирално (Нада Пешева)
Петар Хаџи Бошков: Улица; Оп-арт и Геометрија (Ана Франговска)
Ирена Паскали: Просторно-временска автентичност (Маја Чанкуловска)
Игор Тошевски: Процес (Мира Гаќина)
Марин Димески: Покрај приказната (Марика Бочварова)
7. биенале на млади; Годишна награда ‘Денес’ 3 (Ана Франговскa)
Никола Узуновски: Капки (Лилјана Неделковска)
Ладислав Цветковски: графики (Лиљана Христова)
Едвард Луси Смит: дигитални фотографии (Мира Гаќинa)
Мирослав Грчев, Знаци и орнаменти (Лазо Плавевски)
Петар Мазев: дела создадени во последните 10 години; Верица Ковачевска: Учење да се сакаш себе си (Марика Бочварова)