EN

Трајко Тошевски

Претставуваме дела на Трајко Тошевски вклучени во колекцијата на МСУ:
Вазна со цвеќе, 1984, масло на препарирана хартија, 70,7 х 97,5см | Маска, 1984, масло на препарирана хартија, 70,7 х 97,5см

Претходни изданија