Бернар Бифе

| Франција |

Роден во Париз | 1928 – 1990

Претставуваме неколку од серијата дела од Бернар Бифе вклучени во колекцијата на МСУ:
Портрет, бакропис, 68/75, 76 х 56,5см. | Женска глава, 1960, литографија, а.о., 72×52,5cm | Риба, 1960, литографија, 114/150, 54,5x74cm | Бумбар, 1960, литографија, 96/150, 74,5×53,5cm

No more work to show