B-Film Reader: Зборник на американскиот Б-Филм

Приредил: Љубиша Петрушевски Издавач: МСУ Скопје, 1997 Едиција: Playtime (320 стр., ц/б репродукции, мек повез, 23х15см.)

Повеќе

Тони Крег

Каталог од самостојна изложба Издавач: МСУ, Скопје 1997 (80 стр., ц/б репродукции) Интервју со уметникот на македонски и англиски *ограничен тираж

Повеќе

Енформел и релации: скулптура 1960-1970

Каталог Тескт: Марика Бочварова Плавевска Издавач: МСУ, Скопје 2009 (56 стр., ц/б репродукции, мек повез, резиме на англиски)

Повеќе

Вим Вендерс и неговите филмови

Приредил: Мирослав Поповиќ Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје Едиција: Playtime (120 страни, црно/бели илустрации)

Повеќе

Ладислав Баришиќ: Вознемирен шаблон

Збирка на ликовни критики 1972 – 1986 Приредила: Марика Бочварова Плавевска Издава: Музеј на современата уметност, Скопје Едиција: Македонска ликовна критика (264 стр., ц/б илустрации) ISBN: 9989-703-24-8

Повеќе

Борис Петковски: Музеј на современата уметност 1964-1976

Издавач: Музеј на современата уметност, 2001 Едиција: Досие МСУ (320 стр., ц/б илустрации) ISBN 9989-703-34-5

Повеќе

Соња Абаџиева: Континуитет 1977-1985

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје, 2004 Едиција: Досие МСУ (272 стр., колор репродукции) ISBN 9989-703-61-2

Повеќе

Азбучник на колекцијата на Музејот на современата уметност

Генерален каталог на делата во колекцијата на НУ МСУ Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје 2002 184 страни, колор репродукции, мек повез Текстови на македонски и англиски

Повеќе