EN

Трајко Тошевски

Претставуваме дела на Трајко Тошевски вклучени во колекцијата на МСУ:
Вазна со цвеќе, 1984, масло на препарирана хартија, 70,7 х 97,5см | Маска, 1984, масло на препарирана хартија, 70,7 х 97,5см

Претставуваме неколку од серијата дела на Томо Шијак вклучени во колекцијата на МСУ, масло на дрво, дрвени делови, метал, акрил:
Мусандра 1, 1967 | Мусандра 2 , 1967 | Мусандра со емисија на непознати бранови , 1968 | Мусандра со судирни бранови, 1968 | Neomusandra 24 , 1977 | Dosimeter 1, 1986

Ви претставуваме едно од многуте дела на Томе, кои се дел од колекцијата на МСУ. Делото е насловено „Од циклусот Места“, датира од 1993, изработено од дрво со димензии 600x65x220cm.

Роден во Желино | 1940

Претставуваме две од серијата дела на Танас вклучени во колекцијата на МСУ:
Без наслов, 1984, акрилик на платно 100х100см и Завои, 1978, молив на хартија,100 х 66см.

Роден во Желино | 1939

Претставуваме дело од серијата дела на Таки вклучени во колекцијата на МСУ, насловено Шепотење, 2001-2002, масло на платно, 130х70см.

Роден во Скопје | 1934 – 1997

Претставуваме дел од серијата дела на Стефан Маневски вклучени во колекцијата на МСУ, туш на хартија, спеија на хартија, метал:
Јужна ѕвезда, 1965 | Миг на времето, 1966 | Композиција, 1966 | Неисправен механизам, 1966/1967 | Морбидно јадро, 1966/1967 | Цртеж, 1963 | Градот што догорува, 1964 | Без наслов, 1968 | Крилеста скулптура, 1968 | Јадро што зрачи, 1968 | Скулптура 1, 1970 | Скулптура 2, 1970 | Скулптура 7, 1973 | Скулптура 12, 1972/1973 | Без наслов, 1978 | Скулптура 10-2, 1977 | Скулптура 10-1, 1978 | Светлосен информатор 2, 1983

Роден во Ерековци | 1959

 

Изменета материјалност, 1987

 

Динами-самостоен статички минимум 4, 1989

 

Аголна сензација – визуелна пирамида, 1987

Роден во Битола | 1950

Претставуваме едно од серијата дела на Слободан Филовски вклучени во колекцијата на МСУ: Судир, 1979, акрилик на платно, 70 х 80см

Роден во Скопје | 1958

Претставуваме неколку од серијата дела на Славчо Соколовски вклучени во колекцијата на МСУ:
Едра на хоризонтот 2, 1988, комбинирана техника на платно, 85×85см| Од циклусот: Пристанишна беда 5, 1993, комбинирана техника на платно, 150×150 см

Роден во Кавадарци | 1941

Претставуваме дела од Симон Шемов вклучени во колекцијата на МСУ, сито-печат на хартија, масло на платно, рачно изработена хартија:
Циу-Циу Данче, 1977 | Космичка магија, 1987 | Охридски ангел 8, 1990 | Оовски зуи 2, 1967 | Прскалка за лозје, 1968 | Оовски пушач 1, 1968 | Оовски пушач 2, 1968/1969 | Мрсулаво дете, 1971 | Игра со јајце во лажица, 1972