Арт-магазин:

| Магазин - Големото стакло |
| Point d’ironie / Ирониска точка |

Ексклузивни публикации, монографии, книги, каталози:

| Петар Хаџи Бошков, Дела на хартија, Монографија, автор: Зоран Петровски, есеи: Љиљана Неделковска, Лазо Плавевски, МСУ 2017 |185 стр.
| Вен Вендерс и неговите филмови |
| Фрагменти - Македонска уметничка сцена |
| Минимализмот, конструктивизмот и монохромијата во современата македонска уметност |
| Фрагменти македонска ликовна сцена 1991 - 2011 |
| Енформел и пелации: скулптура 1960 - 1970 |
| Невидливиот пејсаж |
| Енформел 1959 - 1966 |
| Милчо Манчевски „Дождот“ и „Пет капки сон“ |
| Борис Петковски "Музеј на современата уметност 1964 - 1976" |
| Антони Мазневски „Денови на хрватската култура во Македонија“ |

Димче Николов | Стефан Маневски | Танас Луловски | Миле Корубин | Петре Николоски „Амнезија“ | Жанета Вангели | Вања Урошевиќ | Соња Абаџиева „Преобразби“ | Исмет Рамиќевиќ | Станко Павлески | Пејсажот на Кирил Гегоски | Нехат Беќири | Јан Саудек | Станислав Памукчиев | Драган Петковиќ | Димо Шунка | Оливер Мусовиќ | Атанас Атанасовски „Орнаменти“ | Симон Шемов | Татјана Миловска | Петар Мазев „Радијација“ |

Повеќе детали: Целосна понуда на публикации

© MoCA / МСУ