01. октомври – 01. ноември, 2020

Милчо Манчевски, Таму

02. октомври – 05. ноември, 2020

PANIC ROOM

06. – 30. ноември, 2020

Трет простор

27. ноември, 2020 – 28. февруари, 2021

Јован Шумковски, Ѕидот, водата, ретроспективна изложба

10. декември, 2020 – 01. март, 2021

Уметноста на осумдесеттите од колекцијата на Музејот на современата уметност Скопје

© MoCA / МСУ