12. септември – 11. октомври 2019: АМЕРИКАНСКАТА КОЛЕКЦИЈА ВО МУЗЕЈОТ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ СКОПЈЕ.

Изложба поддржана од Амбасадатa на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија.

 

 

 

 

24. септември – 14. октомври 2019: РАНКО ДАКИЌ: ЕГЗИЛ, самостојна изложба

Творештвото на Ранко Дакиќ (1958, Скопје) не цели да ни открие зачудувачки новости во сликарството или скулптурата. Впрочем, тоа денес тешко да може да го направи кое и да е’ творештво. Но може, на пример, да ни го отвори неговиот внатрешен свет, а може и неочекувано да ни помести некои граници во македонската ликовна уметност.

Изложбата ќе презентира педесетина негови дела (цртежи, слики и скулптури) работени во последниве триесетина години односно по неговото напуштање на Македонија во 1987 година.

 

 

27. септември – 27. октомври 2019: ГРЧКАТА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ ОД КОЛЕКЦИЈАТА НА МУЗЕИТЕ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ ВО СОЛУН.

 

24. октомври – 20. ноември 2019: ТРЕТА СТРАНА НА СТВАРНОСТА – тематска изложба од колекцијата на МСУ Скопје

Дали современоста, гледана како антагонистички простор од повеќе делови од минатото, може да ни посочи нови вистини, како дел од политичката желба за иднината? И дали има некои други аспекти кои можат да се земат превид при разгледувањто на нивното денешно значење?

Еден од можните начини за критичко преиспитување на солидарноста и современоста е колекцијата на уметнички дела на МСУ и архивата т.е. нивната селекција, пристапот, начинот на изложување и претставување ја одредува и нивната идентитетска и идеолошка политика и позиција.

Во средиштето на поставката е инсталацијата „Архиликс“ на архитектот и уметник Срѓан Јовановиќ Вајс која е специјално создадена за оваа изложба.

Проектот е куриран од Ивана Васева.

 

05. ноември – 08. декември 2019: БАУ1ХАУС – Баухаус и модернизмот во светот

Изложба на фотографии на германскиот фотограф Жан Молитор е по повод стогодишнината од основањето на Баухаус.

 

 

 

 

08. ноември – 08. декември 2019: НИКОЛА РАДУЛОВИЌ: СИСТЕМА

 

20. декември 2019 – 01. јануари 2020: СÈ ШТО НИ Е ЗАЕДНИЧКО 2

 

 

© MoCA / МСУ