18. ноември 2019 – 31. август, 2020

СКОПЈЕ ОДНОВО

21. декември, 2019 – 02. март, 2020

СЕ ШТО НИ Е ЗАЕДНИЧКО

15. март – 17. април 2020

КОЛЕКЦИЈАТА НА МУЗЕЈОТ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ 1905 – 1950

15. март – 17. април, 2020

СКУЛПТОРСКАТА КОЛЕКЦИЈА НА МУЗЕЈОТ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ

22. април – 01. јуни, 2020

PANIC ROOM

07. мај – 31 јули, 2020

Изложба во соработка со архитектонски факултет

(работен наслов)
08. мај – 31. јули, 2020

Прво па женско / Селма Селман

04. јуни – 25. јули, 2020

Pride Week

05. јули, 2020

Скулптурално, парк проекти

15. август – 10. октомври, 2020

Ѓорѓе Јовановиќ

15. август – 15. септември, 2020

Весна Стефановска

22. септември – 10. ноември, 2020

Трет простор

01. октомври – 01. ноември, 2020

Милчо Манчевски, Фотографија

10. декември, 2020 – 01. февруари, 2021

Лабораторија | Врски: Скопје Токио; Отаде Скопје 1963

20. ноември, 2020 – 10. февруари, 2021

Јован Шумковски, ретроспективна изложба

© MoCA / МСУ