Амир Карахасан, Ивана Мирчевска, Наташа Неделкова, “Tреба оптимизам!”, 2018

Ана Лазаревска, “Пронаоѓање на единство во место на константна дуалност”, 2018

Ана Јовановска, “When you think about painting, do you think about something like this?”, 2018

Анастасија Пандиловска, “To Bring Corners Touching”, 2018

Барски Брача (Марко Јанев и Филип Велковски), “Вечно”, 2018

Бисера Крцковска, “Evocative Layers”, 2016

Иван Дургутовски, “Got Milk?”, 2017

Дарко Алексовски, “Пеперутки фатени нежно”, 2017

Владан Петрушевиќ, “Përdore Alfabetin Qirilik”, 2017

Димче Димески, “Очите се прозорец на душата”, Од циклусот Прозорци – ПИКСЕЛ~6 / From the cycle Window/s – PIXEL~6, 2015

Илија Прокопиев, “Тираницид Визуелна реконтекстуализација на мермерната римска верзија на скулптурата Хармодие и Аристогитон”, 2015

Горан Ристовски, “Седни, да бидеме отсутни”, 2013

Игор Таневски, “Релацијата помеѓу можностите на љубовта” 2018

Елена Чемерска, “All is funny when you have a sense of tumor”, 2018

Марија Конеска, “Добро сум!”, 2016

Јана Луловска, “Аликвоти”, 2017

Доротеј Нешовски, “Уметноста не е тоа што сакате”, 2017

Марко Гутиќ Мижимаков, “Што тие сакаат? (Скица)”, 2018

Зоран Шекеров, “Титоизам: Помеѓу Носталгија и Желба”, 2017

Никола Славевски, “Победени со љубов”, 2017

Симона Манчева, “Фени Индустри”, 2017

Никола Радуловиќ, “Book of Sclavin Capsule Radiation Report Location: People’s Republic of Sclavin, Year 1981”, 2016

Немања Трајковиќ, “Вавилон”, 2018

© MoCA / МСУ